Toetsomschrijving 6V Herkansingstoets/cijferverbetering TW1 of TW2

Toetsomschrijving Economie 6 VWO PTA TO6
Schooljaar 2019-2020 Periode 3
Deze toetsomschrijving geldt voor cijferverbetering TW1 of cijferverbetering TW2.
De toets bestaat uit 5 opgaven.

Let op:
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.


Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Concept D).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Maximale winst.
• Prijsafzetlijnen.
• Maximale productiecapaciteit.

Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Concept H).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Lorenz curve
• Gini coëfficiënt

Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Ruilen over de Tijd (Concept E)
en Welvaart en Groei (Concept H).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Overheidsfinanciën.
• Europese begrotingsregels.
• Overheidsschuld (EMU schuldquote).
• Staatsschuld (EMU schuld).
• Werkloosheid.
• Kapitaalmarkt.

Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (concept H) en Goede Tijden, Slechte Tijden (Concept I).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Inflatie.
• Rentebeleid.
• Hoogconjunctuur.

Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Samenwerken en Onderhandelen (Concept F).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Productiequota.
• Speltheorie.
• Elasticiteiten.
• Export.