Pincode Katern 1 Schaarste en ruil (havo)

Pincode Katern 2 Markt: vraag en aanbod (havo)

Pincode Katern 3 Marktvormen en marktfalen (havo)

Planner
Klik hier voor de actuele planner.

Uitwerkingen

De uitwerkingen staan in het ELO van Magister

PowerPoints DE Economie NB: Er zijn problemen met de koppelingen naar de bestanden op OneDrive. Klik hier voor alle PowerPoints.
Marktvormen (hv)
Prijszetting I (h)
Prijszetting II (hv)
Marketing (hv)
Marketingscases (hv)

Zelftest
Formulemixer Prijszetting
Zelftest Prijszetting

Puzzels
Begrippenpuzzel Katern 3 H1
Begrippenpuzzel Katern 3 H2

WRTS
Begrippen leren met wrts

Extra lesstof (methode DE Economie)
Eindtermen Concept D3
Opgaven Concept D3
Uitwerkingen Concept D3

Pincode Katern 4 Ruilen over de tijd (havo)

Pincode Katern 5 Samenwerken en onderhandelen (havo)

Pincode Katern 6 Risico en informatie (havo)

Pincode Katern 7 Welvaart en groei (havo)

Pincode Katern 8 Goede tijden, slechte tijden (havo)