Toetsomschrijving 5V PWW 1 (2019-2020)

Toetsomschrijving Economie 5V Schooljaar 2019 – 2020 Periode 1
Toetsomschrijving Economie V5 PTA 101
Schooljaar 2019-2020 Periode 1


PTA 101 toets bestaat uit 6 opgaven.

Let op:
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.


Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Katern 2 + 3).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Pigovian Taks.
• Afwenteling.
• Vrije marktwerking.
• Marktvormen.

Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Risico en Informatie (Katern 6).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Verzekeringen.
• Averechtse selectie.
• Eigen risico.

Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Ruilen over de Tijd (Katern 4).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Overheidsfinanciën
• Rente

Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Risico en Informatie (Katern 6).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Verzekeringen
• Principaal/agent verhouding.

Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Ruil over de Tijd (Katern 4).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Pensioenen
• Inflatie
• Stroomgrootheden

Opgave 6
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Katern 2 + 3).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Maximale winst