Toetsomschrijving 5V PWW4

Toetsomschrijving Economie V5
De PTA 105 toets bestaat uit 5 opgaven met 20 open vragen en gaat over de gehele examenstof.

Let op:
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.


Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Ruilen over de Tijd + Goede tijden, Slechte tijden. (Katern 4 +8).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Arbeidsmarkt.
• Werkloosheid.
• Indexcijfers.


Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt + Samenwerken en Onderhandelen (Katern 2 + 3 + 5).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Speltheorie.
• Maximale winst.
• Differentiëren.


Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt + Risico en Informatie (Katern 2 + 3 + 6).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Maximale winst.
• Berovingsprobleem.


Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en groei (Katern 7).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Belastingen.
• Nivellering.


Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Goede tijden, slechte tijden (Katern 8). Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Monetaire theorieën.
• Fisher.