Toetsomschrijving 5V PWW4 (2019-2020)

Toetsomschrijving Economie V5 PTA 402 Schooljaar 2019-2020 Periode 4
De PTA 402 toets bestaat uit 6 opgaven met 25 open vragen en gaat over de gehele examenstof.

Let op:
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.

Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Ruilen over de Tijd + Goede tijden, Slechte tijden. (Katern 4 +8).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Arbeidsmarkt.
• Werkloosheid.
• Indexcijfers.

Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei + Goede tijden, Slechte tijden (Katern 7 + 8).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Werkloosheid.
• Elasticiteiten.
• Concurrentiepositie.

Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt + Risico en Informatie (Katern 2 + 3 + 6).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Maximale winst.
• Berovingsprobleem.

Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt + Samenwerken en Onderhandelen (Katern 2 + 3 + 5).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Speltheorie.
• Overheidsingrijpen.

Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Goede tijden, slechte tijden (Katern 8). Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Monetaire theorieën.
• Fisher.

Opgave 6
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en groei (Katern 7).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Belastingen.
• Nivellering.