Toetsomschrijving 6V PWW3

Toetsomschrijving Economie 6 VWO PTA TO6
Schooljaar 2020-2021 Periode 3
De PTA TO6 toets bestaat uit 5 opgaven met in totaal 26 vragen.

Let op:
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.


Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Concept D).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Arbeidsmarkt.
• Overheidsingrijpen.


Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Ruilen over de Tijd (Concept E).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Staatsschuld.
• Intertemporele ruil.
• Moreel wangedrag.


Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Concept H).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Lorenzcurve.
• Gini coëfficiënt.


Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Samenwerken en Onderhandelen (Concept F).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Speltheorie.
• Opbrengstenmatrix.


Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Risico en Informatie (Concept G).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Averechtse selectie.
• Verzekeringen.