Toetsomschrijving 5V PWW2 (2019-2020)

Toetsomschrijving Economie V5
Schooljaar 2019-2020 Periode 2
PTA 201

De toets bestaat uit 6 opgaven.

Let op:
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.


Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Risico en Informatie (Katern 6).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Informatie-asymmetrie.
• Principaal-agentrelatie.
• Moreel wangedrag


Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Samenwerken en Onderhandelen (Katern 5).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Gevangenendilemma.
• Spelboom.


Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Ruilen over de Tijd (Katern 4).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Overheidsfinanciën.
• Staatsschuld.


Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Katern 2 & 3).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Marketingbeleid.
• Maximale winst.


Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Samenwerken en onderhandelen (Katern 5).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Speltheorie.


Opgave 6
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Ruilen over de Tijd (Katern 4).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Hypotheken.
• Spaargeld.
• Rente.