Toetsomschrijving 4V PWW3

Toetsomschrijving Economie 4 VWO PTA 301
Schooljaar 2019-2020 Periode 3
De PTA 301 bestaat uit 5 opgaven.

Let op:
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.
Tekeningen niet met een liniaal/geodriehoek maken kan tot puntaftrek leiden.

Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Katern 2 + 3).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Marktvormen.
• Maximale winst.
• Productiecapaciteit.


Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Katern 2 + 3)
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Prijselasticiteit.
• Negatieve externe effecten.
• Afwenteling.
• Overheidsingrijpen


Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Katern 3).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Deelmarkten.
• Prijsdiscriminatie.


Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Katern 3).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Maximale winst.
• Kosten.
• Consumenten/Producenten surplus.


Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Katern 2).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Maximale winst.
• Volkomen Concurrentie.