Toetsomschrijving 4V PWW4

Toetsomschrijving Economie V4
De PTA 104 bestaat uit 5 opgaven met 20 open vragen en gaat over de gehele stof van 4VWO.

Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.
Tekeningen niet met een liniaal/geodriehoek maken kan tot puntaftrek leiden.


Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Nu en Later (Module 4).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Balans en resultatenrekening


Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Nu en Later (Module 4)
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Overheidsfinanciën: begrotingssaldo (tekort/overschot),
• Financieringstekort.
• Intertemporele substitutie


Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Module 2 + 3).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Marktvormen
• Hoeveelheidsaanpassing
• Prijszetting


Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Nu en Later (Module 4).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Rente
• Inflatie
• Intertemporele ruil


Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Module 3).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Maximale winst.
• Betalingsbereidheid.