Toetsomschrijving 4V PWW4 (2019-2020)

Toetsomschrijving Economie V4 Schooljaar 2019-2020 Periode 4 PTA 401
De PTA 401 bestaat uit 7 opgaven met 25 open vragen en gaat over de gehele stof van 4VWO.

Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.
Tekeningen niet met een liniaal/geodriehoek maken kan tot puntaftrek leiden.


Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Nu en Later (Module 4).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Balans en resultatenrekening

Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Nu en Later (Module 4)
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Overheidsfinanciën: begrotingssaldo (tekort/overschot), financieringstekort.
• Intertemporele substitutie

Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Module 3).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Marktvormen
• Hoeveelheidsaanpassing
• Prijszetting

Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Nu en Later (Module 4).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Prijsindexcijfers
• Indexcijfers
• Nominaal versus reëel

Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Module 2 + 3).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Overheidsingrijpen.
• Elasticiteiten.

Opgave 6
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Module 3).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Maximale winst.
• Betalingsbereidheid.

Opgave 7
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Module 3).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Subsidie.
• Consumenten- en producentensurplus.