Toetsomschrijving 4V PWW2 (2019-2020)

Toetsomschrijving Economie V4
Schooljaar 2019-2020 Periode 2
PTA 201
Deze toets bestaat uit 5 opgaven met 19 open vragen en 1 opgave met 11 meerkeuzevragen.

Let op:
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.


Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Katern 2)
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
- Marktvormen.
- Maximale winst.

Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Katern 2).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
- Goederen.
- Consumentensurplus.

Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Schaarste en Ruil (Katern 1)
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
- Geld.

Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Katern 2)
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
- Prijsmechanisme.

Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Katern 2)
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
- Bedrijfsdoelstellingen.
- Break even.

Opgave 6
Deze opgave (met 11 meerkeuzevragen) gaat hoofdzakelijk over Schaarste en Ruil (Katern 1) en Markt (Katern 2)
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
- Ceteris Paribus
- Elasticiteiten.
- Markt van hoeveelheidsaanpassing.
- Goederen.