Toetsomschrijving 5V PWW3

Toetsomschrijving Economie 5 VWO PTA 301
Schooljaar 2019-2020 Periode 3
De PTA 301 toets bestaat uit 6 opgaven.

Let op:
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.


Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Katern 7).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Belastingstelsel.
• Arbeidsparticipatie.


Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Ruilen over de Tijd (Katern 4).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Pensioenen.
• Rendementen
• Risico-avers


Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Katern 7).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Lorenzcurve.
• Inkomensverdeling.


Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Katern 7).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Economische kringloop.

Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Samenwerken en Onderhandelen (Katern 5).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Pay-offmatrix.
• Nash.
• Winstmaximalisatie.

Opgave 6
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Katern 3).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Maximale winst.