Toetsomschrijving 5V PWW3

Toetsomschrijving Economie 5 VWO PTA 301
Schooljaar 2020-2021 Periode 3
De PTA 301 toets bestaat uit 5 opgaven met in totaal 20 vragen.

Let op:
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.


Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Katern 7).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Belastingstelsel.

Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Katern 7).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Lorenzcurve.
• Gini coëfficiënt.

Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Ruilen over de Tijd (Katern 4).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Pensioenen.
• Rente.
• Intertemporele ruil.
• Overheidsinvesteringen.

Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Katern 3).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Maximale winst.

Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Katern 7).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Betalingsbalans.