Toetsomschrijving 6V PWW2 (2019-2020)

Toetsomschrijving Economie V6
Schooljaar 2018-2019 Periode 2
PTA TO5

De toets bestaat uit 5 opgaven.

Let op:
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.


Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Risico en Informatie (Domein G).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Verzekeringen.
• Pensioenen.


Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Domein D).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Marktvormen.
• Marktmechanisme.
• Overheidsingrijpen.


Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Domein H).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Protectionisme.
• Vrijhandel.
• Concurrentiepositie.


Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Goede Tijden, Slechte Tijden (Domein I).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Fisher.
• Beleggingsrendementen.


Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Samenwerken en Onderhandelen (Domein F).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Speltheorie.
• Schaalvoordelen.