Toetsomschrijving 5H PWW 1 (2018-2019)

Toetsomschrijving Economie 5H Schooljaar 2019 – 2020 Periode 1
Toetsomschrijving Economie H5 PTA TO2
Schooljaar 2019-2020 Periode 1


De PTA TO2 toets bestaat uit 6 opgaven met in totaal 26 vragen.

Let op: ·
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.


Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Risico en Informatie (Katern 6).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Risicohouding en verwachte opbrengst / Schade en premie
• Financiële risico’s verzekeraars


Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Samenwerken en Onderhandelen (Katern 5).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Marktvormen / Elasticiteiten
• Prijsafspraken


Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markten (Modules 2 en 3).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Maximale omzet / Maximale winst
• Prijsdiscriminatie / Welvaartsverlies


Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Ruilen over de Tijd (Module 4).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• AOW en pensioen / Financiële levensloop
• Reële waarde


Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Ruilen over de tijd (Module 4).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Indexcijfers
• CPI / Koopkracht


Opgave 6
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Module 7).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Nationaal Inkomen
• Economische Kringloop