Toetsomschrijving 5H PWW2 (2019-2020)

Toetsomschrijving Economie H5
Schooljaar 2019-2020 Periode 2
De PTA TO3 toets bestaat uit 6 opgaven met in totaal 28 vragen.

Let op:
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.

Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Katern 7).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Inkomensverschillen tussen landen
• Lorenzcurve / Belastingheffing


Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Samenwerken en Onderhandelen (Katern 5). Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Asymmetrische informatie / Opbrengstenmatrix
• Zelfbinding / Verzonken kosten


Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Katern 7).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Resultatenrekening
• Inkomensquote


Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Mark (Katern 2 + 3).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Marktmechanisme en evenwichtsprijzen / Break-evenpunt
• Consumenten- en producentensurplus


Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Katern 7).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Belastingstelsel
• Inkomensverdeling


Opgave 6
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Goede tijden, slechte tijden (Katern 8). Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Conjunctuur en buitenland
• Loonkosten / Indexcijfers


Bij de inhaaltoets kunnen de vragen in een andere volgorde staan.