Toetsomschrijving 5H PWW3

Toetsomschrijving Economie H5 PTA TO4
Schooljaar 2020- 2021 Periode 3
De PTA TO4 toets bestaat uit 7 opgaven, deze kunnen in een andere volgorde staan.

Let op:
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag in je antwoord. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.

Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Katern 7).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Inkomensverdeling
• Inkomensquote

Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Katern 7).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Wisselkoersen
• Interventie / Kapitaalstromen

Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Ruilen over de Tijd (Katern 4).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• AOW / Pensioen
• Waarde- en welvaartsvast

Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Risico en Informatie (Katern 6).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Verzekeren
• Averechtse selectie / Moral hazard / Premiedifferentatie

Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Goede tijden, slechte tijden (Katern 8).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Monetair beleid / Liquiditeitspercentage
• Fisher / Keynes

Opgave 6
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Katern 7).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Betalingsbalans en deelrekeningen
• Valutareserve

Opgave 7
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Causale verbanden.
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Loonkosten
• Rente
• Wisselkoers
• Belastingen
• Overheidsfinanciering
• Inflatie