Toetsomschrijving 4H PWW3

Toetsomschrijving Economie H4 PTA 301
Schooljaar 2020-2021 Periode 3
De PTA 301 toets bestaat uit 6 opgaven met in totaal 25 vragen.

Let op:
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.


Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over het katern Markt: Vraag en aanbod.
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Vraag en aanbod
• Consumenten- en producentensurplus


Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over het katern Markt: Vraag en aanbod.
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Elasticiteiten
• Omzet


Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over het katern Marktvormen en marktfalen. Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Opbrengsten en kosten
• Maximale winst


Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over het katern Marktvormen en marktfalen.
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Vraag en aanbod
• Minimum- en maximumprijs


Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over het katern Marktvormen en marktfalen.
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Arbeidsmarkt
• Vraag en aanbod arbeid


Opgave 6
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over het katern Marktvormen en marktfalen.
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Opbrengsten en kosten
• Maximale winst