Toetsomschrijving 4H PWW2 (2019-2020)

Toetsomschrijving Economie H4
Schooljaar 2019-2020 Periode 2
De PTA 201 toets bestaat uit 6 opgaven met in totaal 25 vragen.

Let op:
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.


Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over het katern Schaarste en ruil.
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• CPI
• Koopkracht


Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over het katern Schaarste en ruil.
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Arbeidsproductiviteit
• Arbeidskosten


Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over het katern Markt: Vraag en aanbod. Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Elasticiteiten
• Procentuele veranderingen


Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over het katern Markt: Vraag en aanbod.
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Vraag en aanbod
• Evenwicht


Opgave 5
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over het katern Markt: Vraag en aanbod.
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Opbrengst en Kosten
• MO en MK


Opgave 6
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over het katern Markt: Vraag en aanbod. Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Vraag en aanbod
• Verschuivingen


Bij de inhaaltoets kunnen de vragen in een andere volgorde staan.