Toetsomschrijving 6V PWW 1 (2019-2020)

Toetsomschrijving Economie 6V Schooljaar 2019 – 2020 Periode 1
Toetsomschrijving Economie V6 PTA TO3 toets
Schooljaar 2019-2020 Periode 1


PTA TO3 toets bestaat uit 4 opgaven.

Let op:
Begin bij het beantwoorden van de vragen met het herhalen van het onderwerp van de vraag. Als je dit niet doet, leidt dit tot puntenaftrek.


Opgave 1
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Markt (Concept D).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Maximale winst
• Accijns
• Externe effecten


Opgave 2
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Goede Tijden, Slechte Tijden (Concept I).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Devaluatie / revaluatie
• Interventiekoers
• Valutamarkt


Opgave 3
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Welvaart en Groei (Concept H).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Beroepsbevolking
• Arbeidsmarkt
• Werkloosheid


Opgave 4
Deze opgave gaat hoofdzakelijk over Ruil over de Tijd (Concept E).
Aandachtspunten bij deze opgave zijn:
• Concurrentie
• Overheidsbeleid
• Profijtbeginsel